Lär dig rekrytera intersektionellt

Andelen synliga minoritetsinvånare (d v s icke-vita eller rasifierade invånare) uppgår idag till över 20% eller över en femtedel av den svenska totalbefolkningen och är nu helt på samma nivå och i paritet med den som gäller i exempelvis Storbritannien, Kanada, Frankrike och Nederländerna.
– Tobias Hübinette, https://tobiashubinette.wordpress.com/2017/02/23/ det-nya-sverige-icke-vita-minoriteter-demografi

Detta innebär att var femte person i vår omgivning bör vara av annan etnisk bakgrund än svensk, vilket täcker ett stort område av världen. Detta bör vara på våra arbetsplatser, vårt sociala nät och våra grannar. Vilket innebär även att personer, oavsett kön och bakgrund ska anställas och arbeta utifrån sin kompetens. Etnicitet och kön ska inte påverka möjlighet till karriär.

En välplanerad rekryteringsprocess innebär just att personer, oavsett kön och bakgrund anställs och arbetar utifrån sin kompetens. Med utgång från vår handbok i intersektionell rekrytering (En guide för arbetsgivare som strävar efter en rättvis rekrytering) utbildar vi verksamheter. Vi pratar om vad intersektionalitet innebär i teori och praktik, och ger exempel på hur ni kan anpassa er verksamhet till den nyanserade samtid vi befinner oss i.

 

Är du intresserad av vår utbildning i intersektionell rekrytering?

Kontakta zara.salahi@kfumgoteborg.se för mer information eller för att anmäla din verksamhet till utbildningen.

Bli del av vår inspirationsmässa

Fredagen den 31 augusti kommer vi att arrangera en inspirationsmässa för vår målgrupp med fokus på valet 2018 och med mål att öka valdeltagandet bland rasifierade kvinnor. Vi kommer att bjuda in föreläsare, kulturaktörer samt föreningar som kan inspirera, aktivera och motivera våra deltagare.

Under våren och sommaren kommer vi även att driva kampanjen #seemehearme tillsammans med bland andra Sveriges Kvinnolobby, Angered är här samt 127 röster räknas. Syftet med kampanjen är att sprida kunskap om demokrati och öka valdeltagandet bland rasifierade kvinnor och kvinnor i förorten.

Vill du vara del av höstens mässa, eller kampanjen #seemehearme?

Kontakta zara.salahi@kfumgoteborg.se för mer information eller för att anmäla din verksamhet till utbildningen.