Om INTERACT

INTERACT stöttar nyanlända tjejer i åldrarna 16 till 25, genom att stärka deras identitet och självkänsla samt komma ut i studier och arbetsliv. Med mentorer som har liknande erfarenheter arbetar vi för att förändra fördomsbilden mot utrikesfödda och lyfta fram ickenormativa förebilder för målgruppen och omvärlden.

Vi arrangerar regelbundet aktiviteter, som är kostnadsfria för våra deltagare, två inspirationsmässor om året, läger varje sommar, samtalsgrupper och möjlighet till att bli en ambassadör för INTERACT. Vi håller även i utbildningar i intersektionell och jämlik rekrytering för företag och föreningar. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

INTERACT drivs av KFUM Göteborg och finansieras av Arvsfonden.

 

Mentorskap

Med oss har vi mentorer som själva har liknande erfarenheter som målgruppen. Mentorerna är otroligt viktiga för oss. De arbetar aktivt för att stötta tjejerna på vägen mot en bättre självkänsla. Finns till hands för diverse frågor om jobb och studier. Om det behövs, kan de också stötta familjen. Mentorerna är matchade med sina tjejer utifrån gemensamma intressen, erfarenheter eller yrkesambitioner. Om du vill läsa mer om mentorerna, eller kanske är intresserad av att själv bli en, klicka här!

Idrott och tjejgrupp

INTERACT erbjuder gratis tjejgrupp och idrott för målgruppen. Varje onsdag träffas en grupp med tjejer och gör olika saker tillsammans. Gruppen varierar mellan att fika och hitta på aktiviteter. Till exempel brukar de prata, spela spel, måla henna eller gå på bio.

På fredagar är det dags för idrott, för de som vill vara med. Oavsett om det bara är för att testa på en gång eller vill komma varje vecka, är välkomna. Till exempel spelar gruppen basket och volleyboll. Eller testar på olika sorters dans och lekar.

Opinionsbildning & jämlik rekrytering

INTERACT arbetar med opinionsbildning genom att:

Synliggöra ickenormativa förebilder i medier och sociala medier

Stötta deltagarna i att få sina röster hörda. Till exempel genom att tillsammans skriva debattartiklar.

Vi belyser de fördomar målgruppen möter i samhället och hos arbetsgivare genom att arbeta aktivt för att förändra fördomsbilden mot utrikesfödda.

INTERACT är ett separatistiskt projekt. Vi värnar om att de personer som är med i projektet inte definierar sig som män. Detta gäller deltagare, mentorer och anställda i projektet.

”Separatism är viktigt. Separatism ger många kraft och kan vara ett nödvändigt forum för att hämta kraft. Men separatism är också oerhört kraftfullt. Här sker en kamp mot ett bättre och öppnare samhälle och det är sällan något kafferep.” Källa: Maktsalongen

z

I medier

I media

Göteborgs Posten

Magasinet Syre